Складання раціонів

prev

В залежності від виду тварини та стадії
її життєвого циклу, варто використо-
вувати різні типи кормів.

Наші спеціалісти розроблять оптималь-
ну схему годівлі відповідно потребам
тварин, яких вирощують в господарстві,
складуть індивідуальні раціони та реко-
мендації по застосуванню кормів, що
забезпечить додаткову ефективність та
результативність.