Лабораторні дослідження

prev next

 

Наявність власної вимірювальної
лабораторії дозволяє нам забезпечити
якість на всіх етапах виробництва.

Лабораторія обладнана сучасними
європейськими приладами, що за-
довільняють вимоги ISO 17025. Відтво-
рюваність результатів та похибки
визначення при проведенні аналізів
є значно менші, ніж встановленні
ГОСТами та вимогами ДСТУ.
Результати отримані в нашій лабора-
торії повністю відповідають євро-
пейським стандартам.

В лабораторії впроваджена система GLP,
що дозволяє відслідкувати весь шлях проведення аналізів. Лабораторія проводить контроль сировини, що використовується для виготовлення комбікормів та кормових добавок а також вже готових продуктів після їх виготовлення (перед фасуванням). У нас працює компетентний персонал, який здобув спеціалізовану вищу освіту та необхідний досвід.

Лабораторія здійснює дослідження на замовлення як наших клієнтів так і зацікавлених осіб. Своїм клієнтам ми пропонуємо особливі умови та розцінки.